Skärmningsteknik från Emp-tronic

30 års unik erfarenhet inom Elmiljö & EMC-teknik

Skärmningsteknik från Emp-tronic
My Image

Vi utvecklar, tillverkar, säljer och installerar skärmade anläggningar för civila, militära och medicinska tillämpningar runt om i världen.

Med vår samlade erfarenhet från hundratals installationer och ständig vidareutveckling, kan vi erbjuda en unik kombination av kunskap och produkter för att leverera den mest flexibla lösningen samt bistå med kvalificerad rådgivning och konsultation.

Typiska användningsområden för våra kunder är:
EMP-skydd av lokaler och installationer, skydd mot RÖS (tempest)-hot, EMC-provning, elektronik & radio-utveckling, antennmätning, serverhallar, avlyssningssäkra mötesrum samt rum för magnetröntgen.

MRI - Emp-tronic
EMC lab -  Emp-tronic
Skärmningsteknik från Emp-tronic