Laddar

Appliceringar

EMC-mätrum

EMC-mätrum - Emp-tronic

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet. Med andra ord – elektriska apparaters förmåga att verka utan att påverka eller påverkas av den elektromagnetiska miljön. EMC berör två grundläggande begrepp: emission och immunitet – störgenerering respektive störtålighet.

EMC-kraven skall numera vara uppfyllda när en produkt släpps på marknaden. Kraven gäller också en apparat, system eller installation som tas i bruk. Det medför att en utrustning som endast tillverkas i ett enda exemplar skall uppfylla kraven när den börjar användas, även om det är tillverkaren själv som använder den.

CE-märkning
För att verifiera en produkt enligt EMC-direktivet för CE-märkning krävs en standardiserad mätplats. Det gäller både för ledningsbunden och utstrålad provning, så även för emission och immunitet.
Emp-tronic kan erbjuda mätplatslösningar både som uppfyller önskad standard och mätplatser för precompliance provning.

EMC-mätrum - Emp-tronic
EMC-mätrum - Emp-tronic
EMC-mätrum - Emp-tronic

EMI-rum

EMI-rum - Emp-tronic

EMI-rum används för olika labb ändamål. Vid till exempel utveckling, produktion, reparation eller testning av elektronisk utrustning är det viktigt att säkerställa att man inte stör eller störs av sin omgivning.

Genom att använda Emp-Tronics elektromagnetiskt skärmade rum säkerställs att din utrustning inte stör eller störs av omgivningen.

Förutom att våra rum säkerställer en hög skärmningskvalitet kan vi skapa en ljus och trevlig arbetsmiljö för de personer som skall vistas där. Emp-tronics unika skärmdörr medger in/ut passage på ett smidigt sätt.

EMI-rum - Emp-tronic
EMI-rum - Emp-tronic

EMP/HPM-rum

EMP/HPM-rum - Emp-tronic

EMP/HPM-rum används för att skydda känslig elektronisk utrustning och datorsystem från:

Stacks Image 5804
Electromagnetic puls (EMP)
Kärnvapenexplosion på hög höjd, med mycket kort stigtid såväl ledningsbunden som fält strålad.
High Power Microwave (HPM)
Microvågsignal eller puls med hög energi, som kan störa alternativt förstöra elektronik.
Intentional EMI (IEMI)
Avsiktligt genererad störning för att påverka elektroniska system.

Idag finns flera olika hot, som kan störa alternativt skada elektrisk och elektronisk utrustning.

Ett ökat terroristhot av egenalstrade störpulser med syfte att sabotera, innebär att även hotbilden för allvarlig störning av känslig utrustning har ökat.

För att skydda sin utrustning och säkerställa funktioner behöver man ett utrymme som är avskärmat från elektriskt fält och elektromagnetisk strålning – en så kallad Faradays bur, som är ett elektriskt ledande metallhölje. Detta säkerställer elektriska och elektroniska system från störningar.

Med Emp-tronics skärmade EMP/HPM-rum får du en skräddarsydd och säker lösning.

EMP/HPM-rum - Emp-tronic
EMP/HPM-rum - Emp-tronic
EMP/HPM-rum - Emp-tronic

MRI-rum

MRI-rum - Emp-tronic

MRI-utrustning måste placeras i elektromagnetiskt skärmat rum, med en acceptabel dämpning ca 80 dB upp till 150 MHz. Detta eftersom utrustningen själv avger RF-signal för att generera bilden av den retursignal som kommer från kroppen. Denna signal är mycket svag och därför blir MRI-kameran känslig för utifrån kommande störningar.
Endast icke magnetiskt material (koppar, mässing, aluminium etc.) får användas i närheten av MRI-kameran.

MRI-rum - Emp-tronic
MRI-rum - Emp-tronic

PIM-testrum

PIM-test rum - Emp-tronic

PIM-testrum (passiv intermodulation) används för att skydda omgivningen när man PIM-testar basstationsantenner.

Idag görs omfattande lab och produktionstester av alla komponenter som ingår i ett basstationssystem till exempel basstationantennen. På grund av den höga testeffekt som används, behöver man skydda omgivningen från uteffekten genererad av PIM analysatorn som sedan sänds ut via antennen. Samtidigt måste man försäkra sig om att omgivningen (PIM-rummet) inte genererar PIM som kan leda till felaktiga testresultat.

Genom att använda Emp-tronics väl beprövade skärmningssystem, säkerställs att den uteffekt som genereras i antennen inte stör omgivningen samtidigt som man säkerställer att kammaren i sig inte genererar PIM. Emp-tronics PIM-kammare används sedan många år av företag runt om i världen.

PIM-test rum - Emp-tronic

TEMPEST/RÖS-rum

RÖS-rum - Emp-tronic

Med röjande signaler (RÖS) – oavsiktligt genererade elektromagnetiska signaler som, om de kan tydas av obehöriga, kan bidra till att sekretessbelagd information röjs.

Behovet av RÖS-skydd uppfylls genom att installera utrustning i RÖS-skyddade rum eller genom att utrustningen, främst signal- & skyddsmateriel samt PC-relaterad materiel, konstrueras så att den blir RÖS-skyddad.

Emp-tronic har tillsammans med forskare och beställare, utvecklat ett unikt skärmningssystem – ProfiShield. Systemet levereras komplett med dörrar och fönster helt efter kundens önskemål samt ventilation, filterkanaler för el, data och telekabel efter behov.

För att skapa en trevlig arbetsmiljö kan den yttre designen personifieras med träpanel och/eller paneler i valfri färg.

RÖS-rum - Emp-tronic
RÖS-rum - Emp-tronic
RÖS-rum - Emp-tronic