Laddar

Vi är specialister på Elmiljö & EMC-teknik

EMP – RÖS – EMC lab & mätning – Elektronik kalibrering – Antennmätning

Unik & flexibel

ProfiShield är ett flexibelt skärmningssystem, som kan konstrueras i allt från små boxar till stora komplicerade utrymmen.

Säkra mötesrum

Hur ser er situation ut? Vilket är ert behov av att ha ett säkert mötesrum?

Arkitektonisk skärmning

Inom begränsade ytor, till exempel brandskydd eller ljudisolering, behövs det en annan typ av skärmning.

När behöver man avskärmning?

Vi vet idag med säkerhet att funktionen hos känslig elektronisk utrustning, störs av elektromagnetiska fält och ledningsburna transienter. De vanligaste vardagliga störningsfenomenen som är lättast att upptäcka, är dåligt fungerande dataanläggningar.
Det kan också vara större problem, som tillsynes händer helt utan anledning.

Störningar skapade av människan och naturfenomen, kan störa funktioner i elektronisk utrustning, förstöra stora mängder data eller skada själva utrustningen.