Arkitektonisk skärmning från Emp-tronic

Arkitektonisk skärmning

Arkitektonisk skärmning från Emp-tronic

Vid andra krav inom begränsade ytor, t ex brandskydd eller ljudisolering, behövs det en annan typ av skärmning.

Då är "Arkitektonisk skärmning" lösningen, en direktapplicerad metallväv eller kopparfolie. Denna metod kan även kombineras med ProfiShield.

Arkitektonisk skärmning från Emp-tronic
Arkitektonisk skärmning från Emp-tronic